Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Fibertekniken är en optisk teknik där fiber är den fysiska tråden som består av glas eller plastmaterial och optik är ljuset som färdas i tråden. Med sin låga vikt och volym är fiberteknik ett mycket bra alternativ till metalltrådar. I fibertekniken kan signalerna dessutom färdas med större bandbredd och är okänsliga för elektromagnetisk interferens. Fiberteknik är helt okänslig för åska, eftersom kabeln endast leder ljus, inte ström. Fiberkabeln grävs ned i marken där är den också är skyddad från oväder och andra skaderisker. Däremot kan ett blixtnedslag påverka kopplingsstationerna, men dessa skall alltid vara utrustade med en batteri-backup för täcka upp för ev. strömavbrott. Optiska fibrer används även i fiberoptiska kommunikationer som t.ex. inom medicinen (fiberskop), olika mätändamål samt för kortdistansöverföring av information (i flygplan och datorer).

En fiberoptisk kabel består av tre lager

A: Kärna (som ljuset färdas i), B: Mantel (som ljuset reflekteras mot) och C: Ytterlager (för mekaniskt skydd). Ljuset färdas genom att det skjuts in i kärnan i en vinkel (med laser) som gör att ljuset ”studsar” mot manteln, som en reflektion. Mantelns transparens är något lägre än kärnan vilket skapar själva reflektionen av ljuset. När vinkeln är korrekt inställd uppstår en s.k. totalreflektion (förlustfri reflektion), vilket innebär att ljuset kan färdas i det närmaste förlustfritt.

Hur fungerar överföringen?

För att skicka data via fiberoptik krävs det A: Sändare och B: Mottagare. Sändaren får in data (ettor och nollor) som omvandlas till ljusimpulser (laser) som sänds i en trafikriktning via kabeln (se gröna grafiken). I mottagaren sitter en fotodetektor som tar emot ljussignalen och omvandlar ljusimpulsen till en elektrisk signal som datorn kan läsa. Längden på en fiberoptisk överföring kan i princip vara oändlig och fördelarna mot t.ex. koppartråd är flera. Förutom materialpris, vikt och volym, så dämpas och förvrängs ljussignaler mindre än elektriska signaler i koppartråd. Därför räcker det med en lågenergisändare som förbrukar lite energi. Bra för både konsument och operatör!

Historik

1966 gjorde forskaren och ingenjören Charles K. Kao en upptäckt som ledde till ett stort genombrott inom fiberoptiken. Kao lyckades uppmäta den exakta dämpningen av ljus med olika våglängder i glas och upptäckte då att smält kiseldioxid (SiO2) var en idealisk kandidat för optisk kommunikation.

Kao insåg också att föroreningar i glasmaterialet är den främsta orsaken till det dramatiska sönderfallet av ljus inne i glasfibern, snarare än grundläggande fysiska effekter som t.ex. spridning (som många fysiker trodde var orsaken till ljusbortfallet). Detta ledde till världsomfattande studier och framställning av glasfibrer med hög renhet.

När Kao senare föreslog att en glasfiber med hög renhet skulle användas för långväga informationsöverföring istället för koppartråd, var det många som ifrågasatte hans idéer. Men tiden gav Kao rätt och nu kan man konstatera att hans forskning har revolutionerat hela kommunikationstekniken.

2009 fick Charles K. Kao Nobelpriset i fysik.

(info från Wikipedia)