Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Vad vi erbjuder

Tjänster

Transtema Fiber Network Consulting erbjuder kostnadseffektiva och resultatorienterade lösningar inom telekom och bredband baserat på erfarenhet, kompetens, innovation, enhetliga arbetsmetoder och konstruktivt samarbete. Vi levererar lösningar som kännetecknas av hög kvalitet och bestående värde för våra kunder.

Nya förutsättningar med eftertanke

Vi lever i en föränderlig värld med snabba kast och vi måste alltid vara lyhörda. Nya tekniker, metoder och även politiska intentioner formar vårt arbete till nya infallsvinklar och lösningar inom fibernät.

Vi tar med oss vårt kunnande till våra uppdragsgivare, men under projektens pågående fas får vi nya kunskaper och skapar nya erfarenheter tillsammans. Därför är uppföljning, analys och utvärdering en viktigt och bra drivkraft för vad vi slutligen kan erbjuda inom vår verksamhet.

Lära känna och förstå kunden

Den här branschen präglas - precis som samhället i övrigt - av olika behov och kulturer. Därför lägger vi mycket energi på att vara lyhörda inför kundens önskemål och förutsättningar. Att lyssna och samtala med en målinriktad kommunikation anser vi vara själva grunden för en god och långsiktig kundrelation.

Öppen dialog

Vi delar självklart med oss av erfarenhet och kunskap, men vi gör det utifrån det uppdrag vi just deltar i. Även om det bara är en enskild resurs som verkar i uppdraget, så har denne tillgång till hela vårt team och våra kompetenta samarbetspartners.

Vid eventuella anhopningar och kritiska faser under ett pågående projekt, prioriterar vi alltid en öppen dialog för att progressen ska fortgå så smidigt som möjligt och lösa uppgiften utifrån kundens villkor och behov.